Contact 

Voor algemene informatie, het bestellen van CD’s, ideeën en suggesties, kunt u terecht bij onze secretaris:

Carla Meijran

Diepenbrockstraat 143

2625 XK Delft

tel.  0624786188

e-mail: carlameijran@gmail.com